Fysioterapia

 

 

 

AKUPUNKTIO

 

Fysioterapeutteja on koulutettu vuodesta 1995 alkaen akupunktuurin käytössä. He hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Akupunktio vaikuttaa kipuun, särkyyn ja koko kehon rentoutumiseen. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

 Akupunktuuri on saavuttanut tietyn aseman lääketieteellisenä hoitomuotona, mutta edelleen riittää työtä siihen kohdistuneiden ennakkoluulojen karsimisessa. Hoito edellyttää tarkan diagnoosin sekä osaavan neulottajan. Fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO ja hoito on potilaan kannalta turvattu myös potilasvahinkovakuutuksella.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Akupunktio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MDT

 

MDT on lyhennys sanoista Mekaaninen Diagnostisointi jaTerapia.  Menetelmässä, jonka on kehittänyt Robin McKenzie, pyritään tekemään tarkka diagnoosi, jonka pohjalta toteutetaan nopeasti tuloksia tuottava hoito. MDT on tuki- ja liikuntaelinongelmien terapiamuoto, jossa asiakas opetetaan hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät ja selviämään uusiutuvista selkäkipuepisodeistaan omatoimisesti.

Oirekuvan määrittelyn, mekaanisen analysoinnin ja vaivan luokittelun varmistumisen jälkeen toteutettava terapia koostuu yksilöllisistä harjoitteista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jonka tavoitteena on kivun poistaminen, rangan/nivelen täydellisen toiminnan palauttaminen sekä vaivan uusiutumisen tai etenemisen ennaltaehkäisy.

http://www.suomenmckenzieinstituutti.fi

http://www.mckenziemdt.org

 

 

TYÖFYSIOTERAPIA

 

Fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi ja ergonomiatiedon soveltaminen työn sekä työympäristön kehittämiseen kuuluvat työfysioterapeutin asiantuntemukseen. Työ painottuu työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Työfysioterapia sisältää työhön liittyvien liikuntaelinoireiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyn, asiantuntevan hoidon ja neuvonnan. Yhteistyössä työpaikan edustajien kanssa työfysioterapeutti suunnittelee uusia työtiloja ja –välineitä. Hän myös suunnittelee ja toteuttaa työkykyä ylläpitävää toimintaa yhteistyössä työyhteisön kanssa.

 

 

KINESIOTEIPPAUS 

 

Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla. Hän huomioi ihon liikuttamisen vaikuttavan nivelen liikelaajuuteen ja koettuun kipuun. Kinesioteippausta käytetään vähentämään kipua, lisäämään liikkuvuutta sekä lihasvoimaa ja tukemaan elimistön omaa parantamisprosessia mm. neurofysiologisten tekijöiden sekä verenkierto- ja lymfajärjestelmän kautta. Kinesioteipillä on mahdollista lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tukea niveltä. Kinesioteippi on hengittävää, venyvää puuvillaa, jonka teippiliima ei tavallisesti aiheuta allergisia reaktioita. Kinesioteippiä on mahdollista käyttää yhtäjaksoisesti useampia päiviä ja se kestää myös suihkussa ja saunassa käynnin.